ערן הוא היחיד בישוב ששומר שמיטה כהלכתה בפעם השניה, לומד כבר תשע שנים ב"חברותא"