הייתם מאמינים שמנכל משרד החקלאות ילמד בחברותא עם הנכד של ר' ניסים קרליץ?
רק בחברותא זה קורה