כשמסיימים 3 מסכתות בלימוד קבוע "בחברותא" למעלה מעשר שנים זה נותן כח לשמור שמיטה…