השבית 2400 דונם ברגע האחרון, ומרים "לחיים" לחיי השמיטה