"אם בגבורות שבעים שנה" לשמור בגבורה בגיל גבורות בפעם הראשונה